Esittely Yrityksemme Palvelut Tuotteet Sijaintis  
 


Yrityksen esittely ja historia

Hautaustoimistomme on alueen vanhin hautaustoimisto.
Alunperin Haminaan perustettu Hännisen Hautaustoimiston ensimmäinen löydetty dokumentti on vuodelta 1905.
Kotkaan "haitaritaloon" he muuttivat heti talon valmistuttua 1958.

1965 hautaustoimiston hankkivat omistukseensa Helena ja Pekka Pulliainen. Vuodesta 2006 yritystoimintaa jatkavat Sirpa ja Petri Puustinen.
Kotkan liike toimii edelleen haitaritalossa, joskin eri huoneistossa kuin alunperin.

Lämminhenkisenä ja ammattitaitoisena tunnettua henkilökuntaamme on helppo lähestyä. He ovat toimistoissa vain ja ainoastaan Teitä varten, ja auttavat Teidän ehdoillanne kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa.

Hautaustoimisto Pulliainen Ky on Suomen hautaustoimistojen liiton jäsenyritys.
Olemme sitoutuneet noudattamaan seuraavaa ohjeistusta:

Hautaustoimistojen eurooppalaiset eettiset ohjeet

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry kuuluu EFFS:ään (European Federation of Funeral Services), joka on hautausalan eurooppalainen keskusjärjestö. Kansalliset EFFS:n jäseninä olevat järjestöt ovat päättäneet yksimielisesti edellyttää jäsentensä noudattavan seuraavia ammattisääntöjä:

Hautaustoimistotyö ammattialana vaatii huomattavaa ammattitaitoa ja tehtävien hoitamista omantunnonasioina. Tämä perustuu lojaaliin suhteeseen kyseessä olevaiin omaisiin (kuolinpesiin). Sen vuoksi tulee jokaisen yrittäjän

* muistaa ehdoton vaitiolovelvollisuus
* kohdella surevia perheitä olosuhteiden vaatimalla kunnioituksella
* muistaa aina, ettei hautaustoimiston omistajan eikä hänen palveluksessaan olevien henkilöiden käytös saa antaa epäedullista kuvaa heistä itsestään eikä ammattikunnasta.

Edellä olevan johdosta suosittelevat järjestöt allekirjoittaneet järjestöt jäsenilleen

* Kunnioituksen osoittamista palveluksia tarvitsevien uskonnoille ja tavoille
* Kaikkien kuolintapaukseen ja hautaukseen liittyvien tehtävien yksityiskohtien huolellista hoitamista
* Rehellisyyttä ja pidättyvyyttä kaikissa tilanteissa, myös ilmoittelussa
* Ammattiin kohdistuvan luottamuksen kunnioittamista
* Ammattialaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten lakien, säädösten ja määräysten ja sopimusten noudattamista
* Lojaalia yhteystyötä kansallisten ja ulkomaisten virkaveljien kanssa, ennen kaikkea Euroopassa tapahtuvassa työssä ja avunannossa
* Kaikkien niiden hankkeiden tukemista, jotka tulevat vastaavien järjestöjen taholta ammattialamme työskentelytapojen helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi

www.hautaustoimistojenliitto.fi
 


Yhteystiedot


Käyntiosoitteet:
KOTKA
Kotkankatu 14
48100 KOTKA
Puhelin (05) 212 873

KARHULA
Vesitorninkatu 2
Puh: (05) 262 824
Sähköposti:
pulliainen @ kymp.net

Toimipisteidemme aukioloajat:
Kotka
9.00 - 16.00
Karhula
9.00 - 16.00
Päivystys aukioloajan jälkeen p. 040 747 1315


 

 

 

 
 

© Hautaustoimisto Pulliainen Oy